školajarov

 

 

 

 

škola Jarov

BESEDA S POSLANKYNÍ NINOU NOVÁKOVOU

      Dne 23. 11. 2016 naši školu navštívila poslankyně Parlamentu ČR paní Mgr. Nina Nováková. Paní poslankyně sama učí na gymnáziu a problematice školství se věnuje i na půdě parlamentu. Při besedě se žáky probírala náročnost a někdy i neúspěchy při prosazování zákonů, nepředvídatelnost celého legislativního průběhu i konečné podoby právní normy.

      Po ukončení besedy se žáky si paní poslankyně prohlédla odborná pracoviště naší školy, ve kterých probíhá praktická výuka našich žáků. Zajímala se o problematiku učňovského školství, naplněnost učebních oborů a uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce.

 

 

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků