školajarov

PŘIPRAVUJEME NOVÝ UČEBNÍ OBOR

Od školního roku 2018/2019 budeme v naší škole vyučovat nový učební obor Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení“.

V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami se stále zvyšuje nutnost dobrého hospodaření s vodou, ať již se jedná o vodu pitnou, užitkovou, ale i znečištěnou odpadovou. Stále více se řeší zachytávání a další využívání vody dešťové. Firmy, řemeslníci, odborníci zabývající se problematikou vodovodů, kanalizací a obsluhou vodárenských zařízení jsou stále žádanější a váženější. Toto odvětví má zcela jistě velkou budoucnost.

Při přípravě výuky tohoto oboru naše škola úzce spolupracuje se společností Pražské vodovody a kanalizace a. s., patřící do skupiny Veolia Česká republika. Právě tato společnost se zcela jistě stane jedním z významných možných zaměstnavatelů úspěšných absolventů tohoto učebního oboru.

Více o tomto oboru naleznete ZDE.

 

 Untitled Document

Kominíci u primátora

Poprask, florbal dívky

Valná hromada
Cechu malířů

Střechy Praha

Lyžařský kurz OU

Workschop VELUX

Zedníci na SUSO 2019

Stavebnice MERKUR

Návštěva
malých kamarádů

Workshop – „TO DÁŠ!“

Abeceda řemeslníka

Soutěž tesařů Jaroměř

 

archiv článků