školajarov

PŘIPRAVUJEME NOVÝ UČEBNÍ OBOR

Od školního roku 2018/2019 budeme v naší škole vyučovat nový učební obor Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení“.

V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami se stále zvyšuje nutnost dobrého hospodaření s vodou, ať již se jedná o vodu pitnou, užitkovou, ale i znečištěnou odpadovou. Stále více se řeší zachytávání a další využívání vody dešťové. Firmy, řemeslníci, odborníci zabývající se problematikou vodovodů, kanalizací a obsluhou vodárenských zařízení jsou stále žádanější a váženější. Toto odvětví má zcela jistě velkou budoucnost.

Při přípravě výuky tohoto oboru naše škola úzce spolupracuje se společností Pražské vodovody a kanalizace a. s., patřící do skupiny Veolia Česká republika. Právě tato společnost se zcela jistě stane jedním z významných možných zaměstnavatelů úspěšných absolventů tohoto učebního oboru.

Více o tomto oboru naleznete ZDE.

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků