školajarov

OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

V druhé polovině měsíce dubna, jako již tradičně, proběhly obhajoby ročníkových prací maturitních oborů zaměřených na zpracování dřeva.

Žáci maturitních ročníků si na začátku tohoto školního roku vylosovali zadání konkrétní dřevostavby, které osahovalo požadované dispoziční řešení, zadaný konstrukční systém, energetickou třídu budovy a způsob založení stavby. Nabídka letošních zadání byla, oproti minulosti, rozšířena o dřevostavby z křížem lepeného dřeva a prostorové konstrukční systémy.

Tvorba ročníkové práce probíhá téměř po celý rok v rámci předmětů technická cvičení a aplikovaná výpočetní technika. Po vypracování, svázání a odevzdání prací žáci obdrželi hodnocení od svých vedoucích a oponentů. Posledním krokem bylo zahrnout jejich případné připomínky do prezentace a obhájit své práce před odbornou komisí a svými spolužáky.

Pozitivní faktem posledních let je zvyšující se odborná úroveň prezentovaných prací. Výjimkou nebyly ani letošní obhajoby, které všichni žáci zvládli úspěšně.

 

Všem žákům přejeme mnoho úspěchů u maturitních zkoušek.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků