školajarov

OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ – obor Zahradnictví

V pondělí 3. dubna 2017 se sešli žáci třídy 4. DZ se svými vedoucími ročníkových prací (Ing. Havlíčková, Ing. Hofmanová, Ing. Šindelářová, Ing. Fúsková a Ing. Švábenská) k obhajobám, během nichž měli seznámit svoje spolužáky s tématem své ročníkové práce, případně zodpovědět dotazy či nejasnosti, které jejich vedoucí práce zmiňovaly ve svých posudcích. Obhajoba formou prezentace v PowerPointu probíhala v učebně BU37 a jednotlivá zpracovávaná témata byla velmi zajímavá, namátkou – Květiny z čeledi áronovitých, Rod Euphorbia, Japonské zahrady, Dětská hřiště, Historie vinařství a vinohradnictví v Čechách a na Moravě, Zeleň ve městech nebo Masožravé rostliny.

 

 Untitled Document

Kominíci u primátora

Poprask, florbal dívky

Valná hromada
Cechu malířů

Střechy Praha

Lyžařský kurz OU

Workschop VELUX

Zedníci na SUSO 2019

Stavebnice MERKUR

Návštěva
malých kamarádů

Workshop – „TO DÁŠ!“

Abeceda řemeslníka

Soutěž tesařů Jaroměř

 

archiv článků