školajarov

OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ – obor Zahradnictví

V pondělí 3. dubna 2017 se sešli žáci třídy 4. DZ se svými vedoucími ročníkových prací (Ing. Havlíčková, Ing. Hofmanová, Ing. Šindelářová, Ing. Fúsková a Ing. Švábenská) k obhajobám, během nichž měli seznámit svoje spolužáky s tématem své ročníkové práce, případně zodpovědět dotazy či nejasnosti, které jejich vedoucí práce zmiňovaly ve svých posudcích. Obhajoba formou prezentace v PowerPointu probíhala v učebně BU37 a jednotlivá zpracovávaná témata byla velmi zajímavá, namátkou – Květiny z čeledi áronovitých, Rod Euphorbia, Japonské zahrady, Dětská hřiště, Historie vinařství a vinohradnictví v Čechách a na Moravě, Zeleň ve městech nebo Masožravé rostliny.

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků