školajarov

OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ – obor Zahradnictví

V pondělí 3. dubna 2017 se sešli žáci třídy 4. DZ se svými vedoucími ročníkových prací (Ing. Havlíčková, Ing. Hofmanová, Ing. Šindelářová, Ing. Fúsková a Ing. Švábenská) k obhajobám, během nichž měli seznámit svoje spolužáky s tématem své ročníkové práce, případně zodpovědět dotazy či nejasnosti, které jejich vedoucí práce zmiňovaly ve svých posudcích. Obhajoba formou prezentace v PowerPointu probíhala v učebně BU37 a jednotlivá zpracovávaná témata byla velmi zajímavá, namátkou – Květiny z čeledi áronovitých, Rod Euphorbia, Japonské zahrady, Dětská hřiště, Historie vinařství a vinohradnictví v Čechách a na Moravě, Zeleň ve městech nebo Masožravé rostliny.

 

 Untitled Document

Flora Pragensis

Advent ve Ctěnicích

Střechařská konference

Kominíci opět
v Mühlbachu

Terezín

Čistírna odpadních vod

Florbalová liga dívek

Advent 2018

Celorepublikové finále
soutěže oboru instalatér

Partnerská škola
z Hamburku u nás

Návštěva
z Praktické školy

 

archiv článků