školajarov

EXKURZE NA VŠ BÁŇSKÉ OSTRAVA

Ve dnech 3. a 4. května jsme s žáky navštívili město Ostrava, kde hlavním programem byla Vysoká škola báňská a její fakulta stavební. Zde si pro nás paní doc. Ing. Skotnicová, Ph. D. připravila přednášku o škole i o nízkoenergetické výstavbě, která se nás čím dál více dotýká. Poté nás její kolegové provedli po zkušebnách stavebních hmot, kde jsme viděli různé zkoušené materiály, ale i stroje, na kterých se zkoušky uskutečňují. Po již tak náročném programu jsme dorazili do výzkumného centra pasivní výstavby, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak se navrhuje pasivní dům, viděli jsme, jak vypadají a fungují různé otopné systémy, ale i vzduchotechnické jednotky. V závěru exkurze nám počasí ještě dovolilo projít se po městské části Poruba, kde jsme mohli vidět úžasnou architekturu sorely.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků