školajarov

EXKURZE NA VŠ BÁŇSKÉ OSTRAVA

Ve dnech 3. a 4. května jsme s žáky navštívili město Ostrava, kde hlavním programem byla Vysoká škola báňská a její fakulta stavební. Zde si pro nás paní doc. Ing. Skotnicová, Ph. D. připravila přednášku o škole i o nízkoenergetické výstavbě, která se nás čím dál více dotýká. Poté nás její kolegové provedli po zkušebnách stavebních hmot, kde jsme viděli různé zkoušené materiály, ale i stroje, na kterých se zkoušky uskutečňují. Po již tak náročném programu jsme dorazili do výzkumného centra pasivní výstavby, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak se navrhuje pasivní dům, viděli jsme, jak vypadají a fungují různé otopné systémy, ale i vzduchotechnické jednotky. V závěru exkurze nám počasí ještě dovolilo projít se po městské části Poruba, kde jsme mohli vidět úžasnou architekturu sorely.

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků