školajarov

REVITALIZACE KARLÍNSKÝCH PARKŮ

       V úterý 8. prosince 2015 se žáci oboru Zahradnictví, specializace Sadovnická a krajinářská tvorba sešli již podruhé na odborné přednášce Ing. Karla Slánského. V úvodu shlédli film o historii zahrad a parků, poté se již Ing. Slánský věnoval problematice revitalizace karlínských parků, na jejichž obnově se podílel. Konkrétně se jedná o park Invalidovna, dále park na Karlínském náměstí a Kaizlovy sady. Upozornil žáky na největší úskalí při obnovách historických parků a zahrad, seznámil je s jednotlivými kroky od studie až po samotnou realizaci. Prvním krokem je získání historických podkladů, poté inventarizace dřevin na stanovišti, veřejné zasedání s občany a návrh samotných úprav.

 

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků