školajarov

PRÁCE S INFORMACÍ a 3AZ

Ve třech dnech 23. 3., 27. 3. a 30. 3. se žáci třídy 3AZ zúčastnili přednášek a workshopů v rámci dvou vyučovacích hodin na téma „Práce s informací“, které zajistila organizace Člověk v tísni. První přednáška a workshop byl zaměřen na reklamu. Žáci zjistili, že v 5 minutách filmu se může skrývat až 5 reklam na různé produkty. Dále se zaměřili na oblíbené youtubery a zjišťovali, zda nás ovlivňují. Poslední úkol dne bylo najít mobilní telefon, který bychom si koupili do šesti tisíc a poté vysvětlit, proč zrovna tento bychom si vybrali. Druhá přednáška a workshop byl zaměřen na informace, které se dozvídáme z internetu, televize nebo rádia a jejich pravdivost. Opravdu se všechny informace, i ty které nejsou podložené, dostanou do hlavních zpráv? Poslední workshop byl zaměřen na informace z tisku. Je tisk ovlivněn majitelem, je člověk ovlivněn titulní stranou? V rámci hodiny si žáci zkusili vytvořit svoji titulní stranu z informací denního tisku a vysvětlit, proč na ní umístili zrovna tyto zprávy. Další úkol bylo popsat obrázek, který po odhalení znázorňoval úplně něco jiného. Některé texty jsou taktéž oříznuté a v tu chvílí vyzní úplně jinak. Je možné pomocí zpráv s lidmi manipulovat? Žákům se přednášky a workshopy moc líbily a uvědomili si, jak jednoduché je ovlivnit veřejné mínění. Za zajištění akce děkujeme Mgr. Daniele Pospíšilové a Ing. Ivě Hofmanové.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků