školajarov

Soutěž Polabský Motýl

Téma: Vítání Vesny, bohyně jara – krása proměny přírody

Moto „Bohyně Vesna zahání zimu, přináší teplo, zeleň a kvítí“

    5. ročník soutěže se konal 18. března 2015 a věnoval se jaru. Všechny úkoly byly věnovány jaru a probouzení přírody. Soutěžící vytvořili grafický návrh, dekorovali kóji, vytvořili florální objekt – probouzení přírody x příchod bohyně jara, svatební kytici pro bohyni Vesnu, vysadili nádobu cibulovinami a vytvořili překvapení, netradičně, pro porotu. Soutěž je atypická i v tom, že na přípravě kóje pracuje s žáky i učitel. Naši žáci Bohatová Tereza, Součková Eliška, Frýdová Veronika a Josef Pihávek se během přípravy na soutěž naučili mnoho nového - rostliny, floristické techniky, práci v týmu, vytvořili skvělou partu, která se aktivně podílela na celkové přípravě soutěže. S žáky soutěžila učitelka odborného výcviku Marie Weigrichtová, která se s Janem Stiborem podílela na jejich přípravě.

    Soutěž hodnotily tři poroty – odborná, novinářská a VIP. Naše škola získala 2. místo od odborné poroty, 1. místo od novinářské poroty a 3. místo od VIP poroty.

    Všem, kteří se na práci podíleli, děkujeme.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků