školajarov

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ

       Ve středu 14. 9. 2016 se v naší škole uskutečnila schůzka pracovního týmu projektu Polytechnického vzdělávání na základních školách. Na projektu se podílí MČ Praha 9, zastoupená Ing. Zdeňkem Davídkem, radním pro školství a Hospodářská komora hl. m. Prahy pod záštitou jejího prezidenta p. Romana Pommera. Náplní projektu budou pravidelné návštěvy žáků vyšších ročníků základních škol z území MČ Praha 9 v dílnách odborného výcviku a provozní a botanické zahrady naší školy. V rámci těchto pravidelných návštěv budou žáci základních škol seznámeni se základy řady řemesel a současně tato výuka v našich dílnách nahradí zrušené dílny v základních školách. Naše škola je pilotní školou tohoto projektu, ale pevně věříme, že se celý projekt osvědčí a toto prolínání výuky základních a středních odborných škol se ukáže jako životaschopné a především prospěšné. Výuku povedou vždy naši zkušení učitelé odborného výcviku s tím, že vlastnoruční výrobky si budou moci žáci základních škol ponechat. Seznámení žáků základních škol s odbornými dovednostmi a možnost vyzkoušet si svoji manuální zručnost představuje nosný pilíř polytechnického vzdělávání.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků