školajarov

PREVENCE KRIMINALITY I NA DM POKRAČUJE

      Besedy s členy Městské policie Prahy 10 z oddělení prevence byly vždy pro žáky ubytované na Domově mládeže zajímavé a poučné. Budou proto pokračovat i v roce 2016.

      První setkání v letošním roce na DM proběhlo 18. ledna 2016 u děvčat i chlapců. Dozvěděli se, jak se chovat, abychom předešli konfliktům a cílem bylo také posílení právního vědomí.

      Tyto besedy s policií z oddělení prevence žáky i žákyně vždy zajímají, aktivně se do besedy zapojují, mluví i o osobních zkušenostech.

      Další beseda je domluvena na pondělí 4. dubna od 19,00 hodin na klubovnách DM.

 

 

 

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků