školajarov

Prezentace žákovských ročníkových prací

     V úterý 14. dubna 2015 se sešli žáci 4. ročníku oboru Zahradnictví společně se svými vedoucími závěrečných prací ke společným obhajobám. Jejich úkolem bylo v časovém prostoru 10 minut představit prostřednictvím PowerPointové prezentace téma své práce spolužákům a zároveň svou práci obhájit před odbornou komisí. Témata byla velmi různorodá, zpracovávaly se kompletní sadovnické projekty, hodnotily se trvalkové výsadby, mnoho prací bylo z floristiky (smuteční vazba, svatební vazba, dárkové kytice aj.). Žáci čtvrtých ročníků na ročníkových pracích systematicky pracovali od třetího ročníku a pevně věříme, že se jim tyto zkušenosti zúročí i při případném studiu na vysoké škole.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků