školajarov

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápisový lístek
V souladu s § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, potvrdí uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1 odevzdáním zápisového lístku uvedené škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení (tj. pro učební obory skupiny H a E do 9. 5. 2019 a pro studijní maturitní obory skupiny M do 16. 5. 2019 ). Zápisový lístek je možno odevzdat osobně ve studijním oddělení školy (mimo jeho úřední hodiny pak v sekretariátu školy) nebo ho lze zaslat provozovatelem poštovních služeb. Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč/ka vzdává práva být přijat/a za žáka uvedené školy. Nezletilého uchazeče/ku zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý/á procesní způsobilost.