školajarov

PROTIDROGOVÉ INTERAKTIVNÍ BESEDY

      V průběhu měsíce září a října proběhla v každé z patnácti tříd prvních ročníků dvouhodinová interaktivní beseda. PhDr. Alice Holečková je lektorkou občanského sdružení PROSPE, kde se věnuje specifické primární prevenci, především protidrogové. Má zkušenosti jako vychovatelka v Azylovém domě, působí jako terapeut a sociální pracovník v Psychiatrické léčebně Bohnice, pomáhá drogově závislým, poskytuje poradenství o HIV/AIDS.

Žáky seznámila s následující problematikou:

1.  Injekční stříkačka jako zdroj HVB, HVC, HIV.

2.  Závislost jako důsledek užívání drog.

3.  Rizika při užívání drog.

4.  Užívání drog z hlediska práva.

5.  Léčba drogové závislosti.

6.  Kdo je vlastně dealer?

7.  Hra na odmítání.

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků