školajarov

PODPORA OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Název projektu: Podpora osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0008020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Střední odborná škola Jarov se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Realizace projektu je plánována na dva roky, a to od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020. Do realizace projektu budou zapojeni téměř všichni pedagogové školy formou vzdělávacích akreditovaných školení. Dále bude probíhat doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Někteří pedagogové budou vzájemně sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol, absolvovat stáže u zaměstnavatelů, vzájemně spolupracovat na řešení zvolených témat a do výuky zapojovat odborníky z praxe. Z projektu bude též podpořena činnost školního poradenského pracoviště.

 

 

 

 

 

 

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků