školajarov

NÁVŠTĚVA POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

       Ve dnech 7. a 10. října 2016 se zúčastnili žáci tříd 3Msp, 3 AZ a 2 CZ komentované prohlídky historického sídla Poslanecké sněmovny. Exkurze začala na zastávce metra Malostranská u Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát České republiky. Přes krásnou Valdštejnskou zahradu jsme prošli na Malostranské náměstí, na kterém se nachází několik historických budov, patřících Poslanecké sněmovně. V jedné z nich je umístěno informační středisko pro veřejnost. Po krátkém úvodu nám byla puštěna projekce o historii a činnosti Poslanecké sněmovny a poté jsme se přesunuli již k samotné prohlídce. Abychom se mohli pohybovat tam, kam mohou za běžných okolností poslanci, museli jsme projít bezpečnostním rámem. Prohlédli jsme si předsálí, galerii hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlé prostory zrekonstruované v 80. letech 20. století. Prohlídka byla doplněna odborným výkladem, zaměřeným na funkce a činnosti Poslanecké sněmovny, na historii českého parlamentarismu, architekturu a historii sněmovních budov. Největším zážitkem byla galerie pro hosty, ze které je možné sledovat dění v poslanecké sněmovně.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků