školajarov

PRAŽSKÝ UČITEL

Dne 4. 6. 2018 se v nádherných prostorách Brožíkovy síně Staroměstské radnice konalo vyhlášení výsledků 2. ročníku ankety Pražský učitel 2018. Anketa je vyhlašována pod záštitou radní hl. m. Prahy pro školství a evropské fondy Ireny Ropkové, a každá Prahou zřizovaná škola do ní může navrhnout pedagogického pracovníka za významný přínos výchovně vzdělávacímu procesu.

Naše škola letos navrhla a hodnotící komise MHMP vybrala mezi 19 oceněných pražských učitelů Mgr. Jiřího Mejzlíka, který na naší škole učí již dlouhou řadu let převážně tělesnou výchovu v odborném učilišti. Sám je aktivním sportovcem a jeho láska ke sportu je pro žáky v pravém slova smyslu doslova nakažlivá. Žáci naší školy se pod jeho vedením stali mistry republiky v řadě sportovních odvětví, v některých i opakovaně – plavání, atletika, přespolní běh, florbal, malá kopaná a další. Svým žáků věnuje mnoho svého volného času, v době víkendů nebo školních prázdnin s nimi jezdí na nejrůznější sportovní turnaje a závody. I po mnoha letech náročné pedagogické činnosti ho učitelské poslání stále naplňuje a uspokojuje.

Blahopřejeme a přejeme panu Jiřímu Mejzlíkovi do dalších let pedagogické práce hodně dalších sportovně nadaných žáků :) .

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků