školajarov

 

 

 

 

škola Jarov
EXKURZE VE FIRMĚ RATH, spol. s. r. o.

      Díky laskavosti rakouské firmy RATH, spol. s.r.o., která v letošním roce oslavuje již 150. výročí svého založení, se ve dnech 11. a 12. dubna 2016 uskutečnilo produktové školení  v této firmě v dolnorakouském Krummnusbaumu. Školení se zúčastnilo pět žáků třetího ročníku a jeden prvního ročníku oboru kamnář a. Organizačně a technicky  pro nás akci zajišťovala  pobočka této firmy ze Dvora Králové, zejména paní Horáčková z této firmy, za což jí přísluší vřelý dík! V prvním dni jsme na místo z Prahy dorazili po poledni. Celé odpoledne jsme se seznamovali se širokým výrobním programem firmy, která kromě výroby žáruvzdorných a izolačních materiálů pro kamnáře vyrábí tyto produkty pro průmysl, které vyváží do celého světa. Po obsáhlé přednášce jsme se odebrali do hotelu, kde byl krátký odpočinek, po kterém následovala společná večeře se zástupci firmy, kteří se nám celé odpoledne věnovali. Druhý den po snídani byla na programu prohlídka výrobního provozu. Žáci prošli celým provozem, od skladu surovin, přes jejich přípravu, míchání, tváření  a výpal. Viděli rozdílné technologie a výrobu tepelně nejexponovanějšího zboží a kamnářského zboží, konstrukčních i izolačních materiálů, lepidel a malt. Po prohlídce měli možnost si sami odzkoušet stavbu systémového biotopeniště  Rath a práci s některými kamnářskými maltami pro finální úpravu kamen. Školení bylo zakončeno společným obědem se školiteli firmy. Odpoledne následoval přesun zpět do Prahy, kam jsme dorazili okolo 19. hodiny.

      sNávštěva a produktové školení u firmy RATH bylo pro naše žáky velmi přínosné, protože měli poprvé možnost shlédnout takový výrobní závod, vidět z čeho a jak vznikají materiály, které jim v nastávající práci budou procházet rukama. O jejich zájmu svědčí soustředění, se kterým prošli oběma dny.

 

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků