školajarov

 

 

 

 

škola Jarov
REKVALIFIKAČNÍ KURZ FLORISTA

Chcete samostatně podnikat v oboru floristika, nebo být díky získané odbornosti zvýhodněni při hledání zaměstnání? Chcete získat, či si doplnit teoretické i praktické znalosti a dovednosti se zhotovováním vazačských výrobků? Chcete se naučit správně aranžovat květiny a zhotovovat výrobky z živého i suchého materiálu?

Zveme Vás na rekvalifikační kurz Florista. Probíhá o víkendech a začínáme již 29. března!

Délka kurzu je 100 hodin, po jeho absolvování obdržíte Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Tento vzdělávací program je svým obsahem přípravou na zkoušku z profesní kvalifikace Florista (kód: 41-008-H). Ti z vás, kteří úspěšně absolvují i závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností a platností v EU. Ihned po složení zkoušky si můžete zažádat o živnostenský list v oboru.

Zkouška je autorizovaná Ministerstvem zemědělství ČR, autorizovanou osobou pro vykonání zkoušky je Střední odborná škola Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1, autorizovaným zástupcem (garantem) oprávněným k provádění zkoušek je paní Ing. Karla Šindelářová.

Cena kurzu je 16 900 Kč a cena zkoušky 4 900 Kč. Veškerý materiál je obsažen v ceně.

Kurz proběhne v následujících termínech:

29. 3. - 31. 3.

12. 4. - 14. 4.

26. 4. - 28. 4.

10.5. – 12.5.

Konkrétně v pátky 14:00 - 18:00 a v soboty a neděle 8:00 - 17:00.

 

Pro další informace nás prosím kontaktujte na czv@skolajarov.cz ,
případně telefonicky: +420 777 802 791.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků