školajarov

ŘEMESLA ŽIVĚ

       V termínu 13. 5. – 14. 5. 2016 se naše škola zúčastnila již třetího ročníku celopražské akce Řemesla živě pod patronací Novoměstské radnice. Celá akce proběhla v krásných historických prostorách Novoměstské radnice na Praze 2. Naše škola se prezentovala celkem v šesti stanoviších, a to s učebními obory Truhlář, Sklenář, Podlahář, Klempíř, Malíř a Zahradník. Současně se akce účastnila řada odborných škol a partnerů z praxe, s kterými naše škola úzce spolupracuje. Velký zájem o práce našich žáků i o možnost studia na naší škole ze strany návštěvníků veletrhu svědčí o rostoucím zájmu o řemeslo. Mnoho návštěvníků využilo příležitosti zeptat se na problematiku technologií a správných pracovních postupů v rámci všech prezentovaných oborů. Všem žákům a zaměstnancům školy, kteří mají na prezentaci školy svůj podíl, patří náš dík.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků