školajarov

VÝCHOVA K RESPEKTU A TOLERANCI

Naše škola se stala pilotní školou pro zahájení projektu „Výchova k respektu a toleranci“, kterou připravily společnosti AISIS a Institut Terezínské iniciativy. Do projektu byla vybrána třída 2.CZ a celý projekt odstartoval 16. března 2017 tříhodinovým blokem přímo v naší škole pod vedením lektorky z Institutu Terezínské iniciativy paní Marie Smutné. Hlavním cílem aktivit, které jsou formou workshopu přímo ve třídě realizovány, je zprostředkování vzájemného aktivního poznávání majoritní a minoritní části společnosti, pochopení důležitosti lidských práv a důvodů jejich dodržování a zároveň posiluje a buduje vztah žáků k okolí uvědoměním si vlastních kořenů a identity. Paní lektorka Smutná si žáky již během prvních aktivit svým milým a bezprostředním způsobem komunikace získala a my se těšíme na další pokračování. Poděkování patří Mgr. Daniele Pospíšilové, metodičce prevence za zapojení naší školy do tohoto projektu, který je v jedné ze svých os věnován i pedagogům, kteří v srpnu vyjedou na týdenní vzdělávací kurz, kde se seznámí s metodami výuky prostřednictvím kritického myšlení, prožitkové pedagogiky a kooperativního učení.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků