školajarov

Projekt: ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ DO ŠKOL

       Ve čtvrtek 2. února 2017 se konala přednáška spojená s besedou pro žáky maturitního studia oboru zahradnictví s názvem Rostlinolékařství do škol. Projekt má za cíl seznámit žáky s profesí rostlinolékaře, přiblížit jim jejich činnost a poslání a jeho součástí je i literární soutěž na témata blízká tomuto oboru. Přednášku vedla doktorandka Ing. Anna Šrámková z České zemědělské univerzity, přítomni byli také a na dotazy studentů odpovídali Ing. Jitka Markytánová z České společnosti rostlinolékařské (ČSR) a Ing. Josef Zajíc za ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Projekt zastřešuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím ČSR a ÚKZÚZ, pod který rostlinolékařská péče spadá. Přednáška byly velmi zajímavá, přestože s problematikou ochrany rostlin jsou žáci seznámeni ve stejnojmenném předmětu, dozvěděli se spoustu dalších důležitých informací, které využijí při svém dalším studiu i budoucím profesním životě.

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků