školajarov

Projekt: ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ DO ŠKOL

       Ve čtvrtek 2. února 2017 se konala přednáška spojená s besedou pro žáky maturitního studia oboru zahradnictví s názvem Rostlinolékařství do škol. Projekt má za cíl seznámit žáky s profesí rostlinolékaře, přiblížit jim jejich činnost a poslání a jeho součástí je i literární soutěž na témata blízká tomuto oboru. Přednášku vedla doktorandka Ing. Anna Šrámková z České zemědělské univerzity, přítomni byli také a na dotazy studentů odpovídali Ing. Jitka Markytánová z České společnosti rostlinolékařské (ČSR) a Ing. Josef Zajíc za ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Projekt zastřešuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím ČSR a ÚKZÚZ, pod který rostlinolékařská péče spadá. Přednáška byly velmi zajímavá, přestože s problematikou ochrany rostlin jsou žáci seznámeni ve stejnojmenném předmětu, dozvěděli se spoustu dalších důležitých informací, které využijí při svém dalším studiu i budoucím profesním životě.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků