školajarov

ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ - PROFESE BUDOUCNOSTI

Dne 13. 6. 2018 se ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce patřícímu Senátu PČR konalo slavnostní vyhodnocení 2. ročníku projektu na téma Rostlinolékařství – profese budoucnosti. Za naši školu se této akce už druhým rokem účastnili studenti 1. ročníku oboru zahradník, konkrétně student Daniel Kos, který poslal do literární soutěže velice dobře napsanou práci s názvem „Ohrožuje zemědělství životní prostředí?“. Celou akci zaštiťoval a moderoval senátor pan Petr Šilar, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR. Dále vystoupili pan Vladimír Řehák, předseda České společnosti rostlinolékařské, pan Zdeněk Trnka, ředitel odboru rostlinných komodit MZ ČR a pan Prokop Šmirous, člen předsednictva České akademie zemědělských věd. Všichni ve svém vystoupení zdůraznili velmi důležitou úlohu rostlinolékařství v dnešním stále více se zintenzivňujícím se zemědělství, které vyžaduje nejen dostatek kvalitních potravin a dalších surovin, ale zároveň musí hrát nezastupitelnou úlohu ochrany kvalitních produktů s ohledem na zdraví všech organizmů a samozřejmě člověka a zachování udržitelného životního prostředí. Ve druhé části proběhlo vyhlášení výsledků literární soutěže a náš student Daniel Kos získal ve své kategorii zaslouženě první místo, za což mu srdečně gratulujeme a děkujeme za účast. Na závěr byli všichni přítomní odměněni velmi zajímavou prohlídkou Valdštejnského paláce – budovy Senátu PČR. Děkujeme také Ing. Naděždě Fúskové za vedení celé práce a její lektorování.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků