školajarov

SEMINÁŘ PRO KLEMPÍŘE

      V rámci projektu Řemeslo žije III, klíčová aktivita 5, realizovaného Magistrátem hlavního města Prahy pod záštitou Hospodářské komory hlavního města Prahy se v pátek 27. 11. 2015 pod vedením pana Jiřího Doležala ze společnosti IzoDol s.r.o. v naší škole uskutečnil seminář na téma ,,Izolace plochých střech a jejich oplechování.“

      Cílem semináře bylo poskytnout žákům oborů vzdělání klempíř, tesař a pokrývač informace o nových střešních konstrukcích technologiích a normách ve stavebnictví, předvést nové materiály a především umožnit žákům si práci s těmito materiály osobně vyzkoušet. Teoretická část proběhla komentovanou foto prezentací prací, a to včetně reklamací, kdy žáci mohli vidět důsledky nekvalitní práce, neznalosti správných pracovních postupů či snahy ušetřit. Žáci se seznámili s postupy pro zadávání, výběr a realizaci prací a možné důsledky pro zhotovitele při reklamacích. Praktické ukázky se odehrály na klempířské dílně, kdy na model ploché střechy byly aplikovány jednotlivé izolační vrstvy. U každé ukázky pan Doležal podal vyčerpávající komentář a předvedl instalaci, případně instruoval žáky, jak práci provést.

      Semináře se společně se žáky zúčastnili učitelé odborného výcviku pánové Jan Selichar, Ivan Havránek a Ondřej Jirků a také žáci z teoretického vyučování. Seminář byl pro žáky i učitele velkým přínosem a s panem Doležalem jsme se domluvili na dalším pokračování na jaře 2017.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků