školajarov

SVATOJÁNSKÝ KVĚTINOVÝ JARMARK

Tradičně se naše škola účastní akce „Svatojánský květinový jarmark“ ve Ctěnicích. Tento rok akce připadla na sobotu 12. května. V krásném areálu Ctěnického zámku jsme měli připravený stánek, kde jsme návštěvníkům nabízeli široký sortiment letniček, balkonových květin a keřů. Dále v prostoru Kočárovny si Ing. Karla Šindelářová připravila ukázky vazby květin a odpoledne návštěvníci mohli čerpat inspiraci při osazování truhlíků s Ing. Zuzanou Švábenskou. Za zajištění prodeje ve Ctěnicích děkujeme paní Aleně Hrdinové a za přípravu prodejních výpěstků Ing. Lubici Vogalové. Velký dík patří také Ing. Karle Šindelářové, Ing. Naděždě Fúskové, Ing. Ivě Hofmanové a žákům Lucii Svobodové (3.CZ), Leoši Krajňákovi (2.CZA), Vladimíru Mládkovi (2.CZA), Aničce Wildové (1.CZ) a Michaele Babůrkové (1.CZ), největší poděkování však patří v první řadě Ing. Zuzaně Švábenské za přípravu celé akce. Za pozvání a připravení prostoru v zámku Ctěnice děkujeme Mgr. Radce Šamanové.

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků