školajarov

DEN ŠTOLY JOSEF

      V úterý 8. 11. 2016 se žáci třídy 3 Msp zúčastnili velice zajímavé akce „Dne štoly Josef“, kterou uspořádalo Centrum experimentální geotechniky FS ČVUT v Praze.
      Centrum sídlí nedaleko Chotilska u Slapské přehrady, kde využívá bývalou průzkumnou štolu Josef, v níž probíhal průzkum ložisek zlata. Protože se ložiska nevyužívají, mohou se ve štole připravovat budoucí odborníci studující na ČVUT. Navíc je pracoviště využíváno také pro realizaci výzkumných a experimentálních projektů v oblasti geofyziky.
      S historií místa i jeho současným využitím nás seznámil vedoucí CEG pan Prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc. Představil nám některé z projektů evropského významu, kterým se jeho pracoviště v současné době věnuje (například pro přípravu úložišť radioaktivního odpadu sestrojili fyzikální model simulující uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem). Poté jsme měli možnost podívat se do vlastní štoly. Prošli jsme její přední část, protože celý areál zahrnuje dvě oblasti vzdálené od sebe téměř dva kilometry. Naše průvodkyně – paní Ing. Nádherná a paní Ing. Pacovská nám povídaly o způsobu práce v průzkumné štole, ukázaly nám, v které hornině se nachází zlato a představily nám prostor, nazývaný katedrála, který vznikl odtěžením horniny a v němž se letos podařilo zprovoznit zvukovou a světelnou aparaturu, umožňující využít prostor i kulturně. Improvizovaný koncert byl opravdovým zážitkem.
      V odpolední části nás pánové z Fakulty dopravní ČVUT seznámili s možnostmi využití bezpilotní letecké techniky a předvedli nám drony v akci – jak „živě“, tak i v poutavých videoukázkách.
      Celá akce byla velmi zajímavá a všem našim průvodcům děkujeme za čas, který nám věnovali.

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků