školajarov

EXKURZE VE SKLÁRNĚ A ČOV

      Dne 16. 11. 2016 navštívili žáci 1AZ sklárnu Kavalier v Sázavě a čističku odpadních vod (ČOV) v Benešově.

      Ve sklárně si nejdříve poslechli výklad o její historii. Dozvěděli se, jak a jaké druhy skla se zde vyrábějí, jeho využití i to, kam se vyváží. Poté si prohlédli obsáhlou a zajímavou expozici - různé druhy laboratorního a technického skla, nádoby z varného skla pro kuchyňské použití, krásné dekorační předměty. Dozvěděli se, že se zde například vyráběly díly pro plášť Nové scény ND v Praze i speciální velké lahve pro zahraničního zákazníka. Dále následovala prohlídka provozu, kde se žáci seznámili s ruční i strojovou výrobou jednotlivých druhů skla a s jeho finální úpravou.

      Na ČOV v Benešově poznali, čím vším prochází odpadní voda, než se vrátí zpět do vodních toků. Na této čističce dochází k mechanicko-biologickému čištění. Voda se nejprve zbavuje hrubých mechanických nečistot, prochází přes lapáky štěrku, písku a tuků. Biologické čištění probíhá v aktivačních nádržích pomocí mikroorganizmů.

      Obě exkurze byly velice poučné a zajímavé. Žáky obohatily o nové poznatky a přivedly je k zamyšlení nad hospodařením s vodou a významem recyklace surovin.

 

 Untitled Document

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

SOŠ Jarov
vítěz Sportovní ligy
středních škol

Sollertia 2019

Stavaři a zahradníci
se v Evropě neztratí

Vodácký kurz

Dobročinný bazar

Primátor otevřel
náš nový most

 

archiv článků