školajarov

EXKURZE VE SKLÁRNĚ A ČOV

      Dne 16. 11. 2016 navštívili žáci 1AZ sklárnu Kavalier v Sázavě a čističku odpadních vod (ČOV) v Benešově.

      Ve sklárně si nejdříve poslechli výklad o její historii. Dozvěděli se, jak a jaké druhy skla se zde vyrábějí, jeho využití i to, kam se vyváží. Poté si prohlédli obsáhlou a zajímavou expozici - různé druhy laboratorního a technického skla, nádoby z varného skla pro kuchyňské použití, krásné dekorační předměty. Dozvěděli se, že se zde například vyráběly díly pro plášť Nové scény ND v Praze i speciální velké lahve pro zahraničního zákazníka. Dále následovala prohlídka provozu, kde se žáci seznámili s ruční i strojovou výrobou jednotlivých druhů skla a s jeho finální úpravou.

      Na ČOV v Benešově poznali, čím vším prochází odpadní voda, než se vrátí zpět do vodních toků. Na této čističce dochází k mechanicko-biologickému čištění. Voda se nejprve zbavuje hrubých mechanických nečistot, prochází přes lapáky štěrku, písku a tuků. Biologické čištění probíhá v aktivačních nádržích pomocí mikroorganizmů.

      Obě exkurze byly velice poučné a zajímavé. Žáky obohatily o nové poznatky a přivedly je k zamyšlení nad hospodařením s vodou a významem recyklace surovin.

 

 Untitled Document

Kominíci u primátora

Poprask, florbal dívky

Valná hromada
Cechu malířů

Střechy Praha

Lyžařský kurz OU

Workschop VELUX

Zedníci na SUSO 2019

Stavebnice MERKUR

Návštěva
malých kamarádů

Workshop – „TO DÁŠ!“

Abeceda řemeslníka

Soutěž tesařů Jaroměř

 

archiv článků