školajarov

ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ OBORU „MANAGEMENT VE SPORTU“

Ve dnech 28. 5. – 8. 6. proběhla odborná praxe žáků 1. ročníků oboru “Management ve sportu“, která je nedílnou součástí studia. Zúčastnili se jí žáci tříd 1MSA a 1MSB.

Program byl rozdělen na dvě části. Na část společensko-kulturní a část aktivního sportu. V prvním týdnu žáci prošli naučnou stezku Šáreckým údolím , absolvovali prohlídku areálu Pražského hradu , Břevnovského kláštera a Petřína včetně oblíbeného místa u sochy jednoho z nejvýznamnějších českých básníků období romantismu K. H. Máchy. Dále navštívili komentovanou prohlídku fotbalového stadionu pražské Sparty na Letné a také si prohlédli Armádní muzeum na pražském Vítkově. V rámci Zážitkového dne si vyzkoušeli různé týmové aktivity s našimi školními psychology.

Druhý týden již probíhal ve znamení různých sportovních aktivit.

Den lehké atletiky -skok do výšky, vrh koulí, hod oštěpem, hod diskem a běh
Den volejbalu -procvičení míčové techniky, soutěž družstev
Den plavání -zdokonalování plaveckých stylů

Další den následovala účast na Poháru Josefa Masopusta , kde žáci pomáhali s přípravou a organizací na hřišti. Celý dvoutýdenní program byl zakončen v pátek 8. června již tradičním turnajem družstev ve fotbale Jarov Cup.

Počasí nám velmi přálo a všichni se zapojili s chutí a zápalem sportovcům vlastní. Za organizační zajištění a zdárný průběh děkujeme pedagogům K. Novákové, R. Fogadovi, T. Chaloupkovi, M. Farkašovi, M. Pavelkovi i třídním učitelům P. Loukotovi a P. Nohovi.

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků