školajarov

Motivační a prospěchová stipendia

      Naše škola se zapojila do projektu hl. m. Prahy „ Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017“, který mimo jiné umožňuje vyplácení motivačních a prospěchových stipendií pro žáky vybraných učebních oborů.
      Vzhledem k nedostatku některých profesí na trhu práce je cílem motivačního a prospěchového stipendia zvýšení zájmu žáků vycházejících ze základních škol o vybrané obory středního odborného vzdělání.
      Stipendijní program se bude řídit zvláštními dokumenty, tj. stipendijním řádem školy a Pravidly pro poskytování motivačního a prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou pro tento účel schválenými Radou HMP.
      Výplata stipendií žákům bude závislá na jejich studijních výsledcích v odborných předmětech, v odborném výcviku a v neposlední řadě na pravidelné docházce do školy.
      Stipendium je stanoveno v základní výši 1.000,- Kč za měsíc ve všech ročnících a všech níže uvedených učebních oborech. Současně je zde tzv. bonusové stipendium v jednorázové částce 2.000,- Kč za každé pololetí pro žáky, kteří budou mít v celkovém hodnocení na vysvědčení „prospěl s vyznamenáním“. Stipendium bude vypláceno vždy pololetně, a to zpětně.
      Nejlepší žáci, jež budou mít dobré studijní výsledky a současně budou řádně plnit své povinnosti tak mohou dosáhnout až na stipendium v celkové výši 14.000,- Kč za jeden školní rok.

Stipendium je určeno pro žáky těchto vybraných učebních oborů denní formy vzdělávání:

23-51-E/01

Strojírenské práce

 

33-56-H/01

Truhlář

33-56-E/01

Truhlářská a čalounická výroba

 

36-52-H/01

Instalatér

36-55-E/01

Klempířské práce ve stavebnictví

 

36-56-H/01

Kominík

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

 

36-59-H/01

Podlahář

36-59-E/01

Podlahářské práce

 

36-62-H/01

Sklenář

36-62-E/01

Sklenářské práce

 

36-64-H/01

Tesař

36-64-E/01

Tesařské práce

 

36-67-H/01

Zedník

36-67-E/01

Zednické práce

 

36-67-H/02

Kamnář

36-69-E/01

Pokrývačské práce

 

36-69-H/01

Pokrývač

23-51-H/01

Strojní mechanik

 

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

23-55-H/01

Klempíř

 

 

 

 

 Stipendijní řád            Stipendijní řád-sledovaný odborný předmět

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků