školajarov

STŘECHY PRAHA 2015

      V rámci stavebního veletrhu STŘECHY PRAHA 2015, který se konal ve dnech 22. 1. - 24. 1. 2015 na výstavišti v Praze-Letňanech naši žáci pod vedením zástupců Cechu klempířů, tesařů a pokrývačů ČR a našich učitelů odborného výcviku daných oborů vzdělání předváděli praktické ukázky řemesel.
      Tesaři předváděli konstrukci krovu, pokrývači pokládku střechy betonovou krytinou, montáž klempířských prvků včetně doplňků a oplechování.
      Sklenáři předváděli různé techniky řezání a lepení skla, a to včetně užití skla jako moderního dekoračního umění.
      Klempíři vyráběli okapnice, lemování a převáděli mimo jiné i jak si zhotovit ze dvou malých plíšků funkční píšťalku, kterou si návštěvníci mohli odnést.
      Zájem odborníků i veřejnosti byl značný a našim žákům se dostalo pochvaly za jejich zručnost a odborné znalosti.
      O všechna předváděná řemesla byl velký zájem a tak žáci úspěšně přispěli nejen k propagaci řemesel, ale i k reprezentaci naší školy, za což jim patří poděkování.

Na akci se podíleli:

Cech klempířů, tesařů a pokrývačů ČR

Učební obor Tesař: UOV Jan Selichar a žáci

Učební orbor Klempíř: UOV Petr Váňa a žáci

Učební obor Pokrývač: UOV Ivan Havránek a žáci

Učební obor Sklenář: UOV Karel Švehla a žáci

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků