TESAŘ

(36 – 64 – H/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Učební obor tesař zahrnuje zhotovování bednění, montáž a demontáž lešení, přípravu a montáž krovů, dřevostaveb, provádění dřevěných obkladů a podlah, výrobu jednoduchých dřevěných konstrukcí, provádění sádrokartonových konstrukcí, opravy a podchycování konstrukcí.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. V areálu školy je devět rukodělných dílen a dvě strojovny , které jsou nadstandardně vybaveny dřevoobráběcími stroji. V rámci výuky se žáci seznámí s konstrukčním programem SEMA, který umožňuje zefektivnění práce zejména v oblasti návrhů dřevěných konstrukcí.

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání tesař. Po krátkém zapracování mohou rozšířit své uplatnění i na jiné oblasti zpracování dřeva, případně v navazujících oborech obchod a logistika. Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Tesař - Škola Jarov
SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ
Soutěž se stavebnicí Merkur
Škola Jarov - Soutěž tesařů v Jaroměři
PRIMÁTOR OTEVŘEL NÁŠ NOVÝ MOST SOŠ JAROV
STAVAŘI VE ŠPANĚLSKU SOŠ JAROV
ZAHRANIČÍ SOŠ JAROV
DŘEVAŘI ERASMUS FINSKO SOŠ JAROV
GRANTY hl. m. PRAHY 2019 SOŠ JAROV
SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00