školajarov

Trvalkový seminář

     S finanční podporou grantu hl. města Prahy uspořádala naše škola trvalkový seminář pro žáky studijního oboru Zahradnictví, denního čtyřletého a dvouletého nástavbového studia a dále pro žáky oboru Zahradník. Ing. Ondřej Fous připravil téma novinek v sortimentu trvalek, jejich vlastnosti při pěstování v našich klimatických podmínkách a využití v zahradní tvorbě. Na tento blok volně navázala Ing. Jitka Rosůlková, která žáky seznámila s použitím a přednostmi trvalek v zahradních výsadbách, historií jejich používání a samostatná část byla věnována bylinkovým výsadbám se zaměřením na jejich fytoterapeutické účinky. Obě části byly doprovázeny PP prezentací. Na konci semináře obdrželi účastníci studijní materiály (Trvalky kvetoucí na jaře a trvalky okrasné listem), dále odborné publikace a trvalky, které po dobu semináře sloužily jako výukový materiál. Děkujeme všem přednášejícím za fundované přednášky a věříme, že posluchači z řad našich žáků využijí získané vědomosti nejen při závěrečných a maturitních zkouškách, ale zejména v praxi.

 

 



Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků