školajarov

 

 

 

 

škola Jarov

SPORTOVNĚ-TURISTICKÝ KURZ 2016

      V termínu 13. -17. 6. 2016 se žáci naší školy zúčastnili sportovně turistického kurzu, který probíhal v krásném prostředí Chvojkovského mlýna ve Středočeském kraji, v chráněné oblasti Jesenického parku na hranici okresů Plzeň – sever a Rakovník.

      Na začátku kurzu jsme se sešli na Hlavním Nádraží v Praze, odkud jsme se plni očekávání společně vydali za novými zážitky. Již ve vlaku bylo patrné, že se sešla fajn parta žáků, která si jela zpříjemnit závěr školního roku.

      Cestou do Mlýna jsme se poprvé seznámili s turistickou mapou, která nás doprovázela po celých pět dní kurzu, a co si budeme nalhávat, moc velcí kamarádi jsme s ní nebyli.:-) Asi po hodinovém pochodu ze Žihelského nádraží jsme dorazili do areálu, kde jsme se ubytovali. Po obědě čekal na žáky první úkol: byli rozděleni na dvě skupiny, přičemž každá skupina obdržela mapu, otázky a pingpongový míček, který měla za úkol směnit ve vedlejší vesnici. Obě skupiny si návštěvu vesnic užily, vrátily se plné zážitků ze setkání s místními obyvateli, od kterých se snažily získat potřebné informace a především vyměnit s nimi míček. Po návratu do Mlýna již na žáky čekala večeře. Následovala prezentace obou skupin výsledků jejich pátrání po informacích k zadaným úkolům, obě skupinky vyprávěly o směňování míčku, jehož finálním zbožím byla marmeláda u jedné skupiny a golfový míček u skupiny druhé. Než se žáci uchýlili ke spánku, stihli si ještě na hřišti zahrát míčové hry.

      Hned druhý den nás čekal celodenní výlet. Obdrželi jsme balíčky s jídlem a vydali se na pochod. Cílem výpravy byla malá vesnička, kde na nás čekali krásní koníci, na kterých se dobrovolníci mohli svést. Po jahodové svačině jsme se odebrali na autobus, který nás přiblížil k domovu. Ještě ten večer proběhl táborový oheň, kde jsme opékali tradiční špekáčky. Před večerkou jsme neopomněli ani oblíbené míčové hry.

      Středeční dopolední program byl ve znamení společenských her v přírodě, kde jsme pochytali několik klíšťat. Odpoledne nás čekala cesta do města Plasy, ve kterém jsme měli naplánovanou návštěvu církevního kláštera. Průvodce nám o klášteře sdělil mnoho zajímavostí, například, že klášter je postaven na vodě, která drží celou jeho konstrukci. Po prohlídce jsme se vydali do místní cukrárny na lahodnou točenou zmrzlinu. Po osvěžujícím občerstvení jsme dorazili na nádraží a vydali se zpět směrem na Chvojkovský Mlýn.

      Čtvrteční den začal opět společenskými hrami v nedalekém lese. Po krátkém odpočinku jsme se odpoledne vydali na turistickou trasu „Cestu slovanských bohů“. Cestu, která trvala asi tři hodiny, jsme si všichni užili. A opět nás zradila mapa :) . Večer jsme měli naplánovaný závěrečný oheň, který se díky počasí neuskutečnil. Nicméně všechno špatné je pro něco dobré. Většina žáků se zapojila do realizace „stezky odvahy“ pro mladší žáky základní školy, která byla taktéž v areálu ubytována. Jen s údivem jsme s kolegou Pavelkou sledovali jak horlivě a svědomitě se naši žáci pohádkové role zhostili. I přes nepříznivé počasí „bojovka“ proběhla bez problémů a všichni zúčastnění to zvládli na výbornou.

      V pátek nás čekala pouze cesta zpět do našich domovů. I přes nepatrné zranění (puchýře na nohou) a únavu jsme se všichni vrátili v pořádku domů v dobré náladě a s novými pozitivními zážitky.

      Moc rád bych poděkoval všem zúčastněným žákům za skvělou náladu, kterou šířili po celou dobu kurzu.

      A zvláštní poděkování od všech účastníků kurzu patří Jakubu Hovorkovi a Marku Pavelkovi, kteří společně vytvořili velmi silnou dvojici při vedení kurzu. Až na tu mapu :).

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků