školajarov

Učeň instalatér 2015

    Ve dnech 22. – 24. dubna 2015 proběhlo v Brně celostátní kolo soutěže „Učeň instalatér“. Zúčastnili se žáci třetích ročníků ze všech 14 krajů České republiky, vítězové krajských kol.

    Pražský tým byl sestaven ze dvou postupujících žáků různých škol. Naši školu zastupoval Václav Novák a Střední školu technickou Zelený pruh Tomáš Habla.

    Pedagogický doprovod zajistil UOV Petr Fišer ze Střední školy technické. Soutěž obsahovala teoretickou a praktickou část. V teoretické části soutěžící skládali testy z instalace vody a kanalizace, vytápění a BOZP.

    V praktické části instalovali závěsné WC a umyvadlo. Dále vyrobili svařenec z plastového potrubí, svařenec z ocelových trubek a pájenec z měděného potrubí. V závěru vyrobené části spojili šroubeními a provedli tlakovou zkoušku. Reprezentanti Prahy plnili zadané úkoly svědomitě a zodpovědně, ale na stupně vítězů tentokrát nedosáhli. Přesto jim oběma děkujeme za snahu a dobrou reprezentaci pražských škol.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků