školajarov

UČEŇ INSTALATÉR 2016

      Dne 23. 2. 2016 proběhla v naší škole krajská soutěž „Učeň instalatér 2016“, jejímž hlavním pořadatelem je Cech topenářů a instalatérů ČR.

      Naše škola poskytla prostory a technické zázemí v dílnách pro konání soutěže, které se zúčastnily pouze dvě pražské školy, protože pouze tyto školy vyučují obor instalatér – mimo naší školy je to Střední škola technická, Zelený pruh, Praha 4. Náš reprezentační tým byl složen ze žáků 3. ročníku Martina Tajče a Tomáše Martiše.

      Soutěž se skládala celkem ze sedmi částí, které žáci postupně plnili podle předem stanoveného harmonogramu. V teoretické části odpovídali na testové otázky z oblasti instalace vody a kanalizace, vytápění a BOZ. V praktické části instalovali závěsné WC, umyvadlo a dále prováděli montáž dílů z plastového, měděného a ocelového potrubí podle přiloženého plánku. V závěru měli za úkol jednotlivé díly smontovat do sestavy. Jednotlivá zadání byla limitovaná časem.

      Po ukončení soutěže porota zhodnotila výkony jednotlivých žáků a vyhlásila výsledky. Náš Martin Tajč obsadil 1. místo na stupínku vítězů a postupuje do celostátního kola, které proběhne 20. - 22. dubna 2016 na brněnském výstavišti. Tomáš Martiš se umístil na 3. místě.

      Za dobrou reprezentaci naší školy jim děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků