školajarov

Zahradníci v ÚČOV

    Dne 25. 5. 2015 navštívili žáci 1. ročníku nástavbového studia obor zahradnictví ústřední čističku odpadních vod v Praze – Bubenči. Během exkurze se dozvěděli mnoho zajímavých informací.

    Čistička byla uvedena do provozu v roce 1966 a v současné době funguje jako mechanicko –chemicko - biologická čistírna. Postupně proběhly rekonstrukce a dostavby nových objektů a zařízení.

    Na kanalizaci pro veřejnou potřebu je napojeno 1,25 milionů obyvatel Prahy. Délka stokové sítě představuje 3 660 km, délka kanalizačních přípojek 962 km, počet kanalizačních přípojek je 118 630. Množství vyčištěné odpadní vody za rok je 111 388 108 m 3 a přítok odpadní vody představuje 4m 3 /s. Kromě ÚČOV se na čištění odpadních vod podílí 20 pobočných čistíren např. na Zbraslavi, v Klánovicích, v Újezdě nad Lesy.

    Žáky zaujalo, že čistírna využívá k biologickému čištění bakterie, které jsou schopné odbourat přes 90% organického znečištění vody. Zdrojem živin pro bakterie je kal získaný z usazovacích nádrží. Bakterie produkují bioplyn a ten se používá pro ohřev vyhnívacích nádrží a na produkci energie. Čistírna tak nemusí odebírat proud z veřejné sítě. Zbylý kal se zpracovává a využívá jako hnojivo.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků