školajarov

Urbanistická koncepce hlavního města Prahy

       V úterý 6. října 2015 se na naší škole konala přednáška pro žáky specializace Sadovnická a krajinářská tvorba. Školu navštívil Ing. Karel Slánský, absolvent naší školy, specialista přírody a krajiny z Kanceláře infrastruktury a krajiny Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. V úvodu seznámil žáky s náplní činnosti své práce, poté poukázal na možnosti dalšího studia na České zemědělské univerzitě v Praze, kde externě působí jako pedagog. Druhá část přednášky byla věnována nejvýznamnějším projektům v plánu rozvoje zeleně hlavního města Prahy. Na konkrétních příkladech (Karlovo náměstí, Holešovice, Bubny a Zátory aj.) ukázal možná řešení rozšíření či obnovy městské zeleně. Žáky přednáška velmi zaujala, a protože měla značný pozitivní ohlas, chystáme se na její pokračování v průběhu školního roku.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků