školajarov

VEČER NA DM SE SPOLKEM OKAMŽIK

      Dne 19. 1. 2016  se v podvečerních hodinách v klubovně domova mládeže uskutečnil seminář spojený s besedou na téma: Zrakově postižení, život  slabozrakých a nevidomých lidí a možnosti pomoci pro ně. Přednášku vedli členové spolku Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých. Byla to  odměna pro DM za akce, které děláme v rámci projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu - Světluška.

      Žáci se hodně dozvěděli o různých příčinách, formách, stupních a důsledcích zrakového postižení. O možnostech dalšího plnohodnotného života takového člověka, samozřejmě v rámci jeho možností. Součástí přednášky byla také ukázka práce slepeckého psa a jeho praktické pomoci  slabozraké paní. Bylo  vysvětleno, že úkoly takových psů nemůžou plnit všechna plemena, také je velmi důležitá povaha těchto psů a samozřejmě jejich důkladný výcvik s patřičným certifikátem. Žákům byli také vysvětleny zásady komunikace a pomoci nevidomým. Přítomné chlapce a dívky zase na oplátku zajímaly různé činnosti z praktického  života těchto lidí.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků