školajarov

Exkurze do firmy VIESSMANN

    Ve čtvrtek 19. 2. 2015 žáci oboru TZB a instalatér navštívili firmu Viessmann v Chrášťanech.

    První část exkurze - přednáška byla zaměřena na zdroje tepla – kotle na plynná, kapalná paliva a na biomasu pro různé typy objektů s upozorněním na potřebu zařazování těchto zdrojů do tříd, tepelná čerpadla, solární techniku. Poté následovala prohlídka servisní místnosti a akademie, kde se žáci seznámili s jednotlivými produkty prakticky. Po návratu do školícího místnosti proběhla druhá část přednášky o dalších komponentech otopné soustavy, které firma dodává - potrubní rozvody, podlahové vytápění a otopná tělesa, regulace.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků