školajarov

 

 

 

 

škola Jarov

VODÁCKÝ KURZ 2016

      V termínu 15. – 18. 5. 2016 se konal školní vodácký kurz na řece Otavě. Kurz byl rozdělen na tři dny a odehrával se mezi Sušicí a Pískem. Řeka Otava je v tomto úseku stále svižně tekoucím tokem s množstvím peřejí a rozličných typů jezů, tedy pro naše potřeby místo přímo ideální.

      Kurz byl zaměřen na základní, ale i pokročilé techniky ovládání kánoe, bezpečnost na vodních tocích a techniku sebezáchrany vůbec. Cestou jsme potkali sjízdné, nesjízdné i nebezpečné jezy, na kterých bylo účastníkům vysvětleno, kdy jez splout a kdy se mu velkým obloukem vyhnout. Na jezu Mrskoš měli žáci možnost vidět na první pohled nesjízdný jez, u jezu na Křemelce se mohli přesvědčit, že i nenápadný nízký jez může být „jez smrťák“. U sjízdných jezů proběhla instruktáž ohledně sjíždění, šikmého sjíždění a skákání jezů.

      Další kapitolou bylo slušné a ohleduplné chování na vodě, neboť s nárůstem počtu půjčoven lodí se velmi zjednodušila dostupnost tohoto sportu, což na České řeky přilákalo velké množství lidí a s tím ruku v ruce spoustu problémů s hlukem, odpadem, ale také možných i nemožných konfliktů mezi vodáky a ostatními uživateli či obyvateli řeky, a tak doufáme, že náš kurz, mimo jiné, bude drobným příspěvkem naší školy k řešení tohoto „problému“.

      Vody bylo s ohledem na roční období relativně málo, ale stále dostatečné množství pro úspěšné splutí všech vytýčených úseků a tak se vlastně dá říci, že jediné, co nám letos nevyšlo, bylo počasí. Sice na nás ani jednou nepršelo, ale teploty první dva dny nepřekročili 12°. Závěrem nezbývá než sklonit poklonu účastníkům, kteří tuto nepřízeň zvládli a po celou dobu kurzu statečně nesli, i když je většina z nich zvyklá na pohodlný městský život :) .

 

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků