školajarov

 

 

 

 

škola Jarov
DVOUDENNÍ DŘEVAŘSKÁ EXKURZE

      V termínu 25. – 26. 2. 2015 proběhla dvoudenní exkurze pro žáky maturitního oboru dřevěné konstrukce.

      Cílem prvního dne byl Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Březnici, kde nás seznámili se způsoby zkoušení a certifikace impregnačních látek, nátěrových hmot, nosníků, vazníků, oken a dveří. Žáky nejvíce zaujala pěstírna dřevokazného hmyzu (pro některé zkoušky impregnačních látek je zapotřebí využít biologického materiálu) a kultur dřevokazných hub. Součástí exkurze byla prohlídka „malé“ impregnační stanice a exteriérová expozice dlouholetého testování povrchových úprav.

      Druhý den po noci strávené na domově mládeže ve Volyni, kam jsme se z Březnice přesunuli, nás čekala návštěva zdejší Vyšší odborné školy, respektive jejího nového vzdělávacího střediska se zaměřením na strojní automatizované zpracování dřeva.

      Ve vzdělávacím středisku si žáci vyzkoušeli přípravu a zpracování dat a vlastní práci na obráběcím centru Hundegger. Naši žáci získali cenné zkušenosti a pohlédli na pravděpodobnou budoucnost dřevozpracujícího průmyslu. Pro naši školu jsme získali ukázkovou sadu tesařských spojů, které byly vyrobeny v rámci instruktáže.

      Na závěr následovala krátká prohlídka vyšší odborné školy, kterou nás ochotně provedl její ředitel RNDr. Jiří Homolka.

      Celou akci řídila a zorganizovala učitelka odborných dřevařských předmětů Ing. Nepivodová.

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků