školajarov

VLTAVAN DAVLE

V pátek 21. 7. a v sobotu 22. 7. 2017 se v Davli u Prahy konaly oslavy 120. výročí založení spolku Vltavan Davle. Pro tuto slavnost žáci naší školy ze třídy 2T spolu se svým učitelem odborného výcviku a ve spolupráci s voraři z obce Purkarec, postavili klasickými metodami vorový pramen, svázaný ze tří samostatných vorových tabulí, o celkové délce cca 45 metrů a šířce 4,5 metru.

Při příležitosti 120. výročí založení spolku Vltavan Davle obdrželi žáci Jonáš Černý, Jakub Duba, Matěj Dvořák, Petr Hroch, František Chadim a Vojtěch Vícha, spolu se svým UOV Petrem Voráčem, každý Čestné uznání od Spolku Vltavan Davle za iniciativu, osobní nasazení a odvedenou práci na stavbě voru. Za spolupráci SOŠ stavební a zahradnická a spolku Vltavan převzal Čestné uznání ředitel školy pan Miloslav Janeček.

V rámci dvoudenních oslav byl v odpoledních hodinách v sobotu vor splaven ze Štěchovic do Davle. Po více jak dvou hodinách plavby vor zakotvil u obecního parku v Davli. Na voru se plavili, vedle plavců z Purkarce a čestných hostů všichni jmenovaní žáci se svým UOV, v čele s „kapitánem“ za SOŠ panem Zdeňkem Šerákem.

Odražení a vyplutí voru ze Štěchovic, plavbě a následně zakotvení voru v Davli byli přítomni a z břehů Vltavy přihlíželi, vedle velkého množství diváků, i rodiče našich žáků a zástupci školy - ředitel Miloslav Janeček, VUOV obru truhlář - tesař Radek Andrlík a třídní učitel žáků Jaroslav Ryjáček.

Touto akcí byla slavnostně završena téměř tříměsíční práce našich žáků a současně i první úspěšná spolupráce SOŠ stavební a zahradnická se spolky Vltavan.

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků