školajarov

 

 

 

 

škola Jarov
STAVBA VORU - 120. LET VLTAVANU DAVLE - První etapa dokončena!

Dne 31.5.2017 skupina truhlářů třídy 2T naší SOŠ v čele se svým UOV Voráčem Petrem, za vedení členů Vltavanu Purkarec, dokončila a předala první vorovou tabuli jako „Památník voroplavby na Vltavě“ spolku Vltavan Davle a městyse Davle.

Slavnostního předání, které proběhlo v rámci soutěže „Obec roku“, se kromě žáků naší SOŠ v čele s UOV p.Voráčem a členů spolku Vltavan Purkarec, zúčastnili představitelé vedení městyse Davle, zástupci Středočeského kraje, vedoucí představitelé a členové spolku Vltavan Davle a zástupci vedení SOŠ stavební a zahradnické pánové Bc. Zdeněk Šerák a Bc. Radek Andrlík.

Starosta městyse Davle pan Mgr. Jiří Prokůpek v krátkém projevu pro regionální televizi Regio TV poděkoval za odvedenou práci na stavbě voru. Dále pak ing. Michal Bárta ze spolku Vltavan Purkarec vyzdvihl práci žáků třídy T2 naší školy, jejich aktivní nasazení, iniciativu a pracovní výkony na stavbě vorové tabule i na stavbě vorového pramene ve Štěchovicích. Zdůraznil, že žáci přípravě na svázání voru na vodě ochotně věnují i svůj volný čas, víkendy a prázdniny.

Následně se všichni „stavitelé voru“ zapsali do pamětní knihy, kam připojili svůj podpis i zástupci vedení SOŠ. Slavnost v rámci soutěže „Obec roku“ pak následovala v místním parku za hojné účasti.

Druhá etapa „Stavba voru k 120. výročí založení spolku Vltavan Davle“ bude završena v sobotu 22.7.2017 splavením vorového pramene ze Štěchovic do Davle. Akce a slavnosti se zúčastní i naši žáci v čele se svým UOV, za přítomnosti vedení naší školy.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků