školajarov

ME kamnářů

      Na konci ledna se v rakouském Welsu konalo mistrovství mladých kamnářů EURO 2015. Českou republiku reprezentoval Michal Podsedník, který se v minulém roce v naší škole vyučil kamnářem a nyní u nás pokračuje na nástavbovém maturitním studiu.

      Michal byl vybrán jako nejlepší začínající kamnář v ČR Cechem kamnářů ČR. Na soutěži byl ze všech 12 ti účastníků nejmladší, a přesto se mu podařilo dosáhnout na vynikající čtvrté místo – hned za tradičními kamnářskými velmocemi jako je Švýcarsko, Rakousko a Německo.

      Michalovo umístění na mistrovství považuje za velký úspěch také prezident Cechu kamnářů České republiky Pavel Rynda, který u nás zároveň kamnáře učí a Michal byl jeho žákem.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků