školajarov

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016

        Tak jako každoročně i letos se 1. září 2015 sešli ve velkém sále školy noví žáci 1. ročníků učebních a studijních oborů. Přes 500 našich nových „prvňáčků“ i s jejich rodiči a blízkými přivítal nejen ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček, ale i významní hosté: prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. a místostarosta Městské části Praha 9 Ing. Zdeněk Davídek. Hosté hovořili především o důležitosti učebních oborů a technicky zaměřených studijních oborů. Žáci a jejich rodiče již velmi dobře vědí, že úspěšní absolventi naší školy se v praxi dobře uplatňují, a proto i přes nepříznivý demografický vývoj počet našich žáků neklesá. Podklady pro konečné statistické výkazy se teprve shromažďují, ale již nyní je jasné, že celkový počet žáků naší školy bude opět o něco vyšší než v loňském školním roce.
        Také ředitel školy ve svém projevu hovořil o dobré uplatnitelnosti našich absolventů, a o spolupráci s důležitými sociálními partnery, kterými jsou především firmy ze stavebním i zahradnickým zaměřením, Hospodářská komora ČR i jednotlivé řemeslné cechy. Zmínil také bohatou možnost žáků školy zúčastnit se během studia zahraničních pracovních stáží – zahradnické obory vyjíždějí do Holandska a Finska, stavební obory do Německa a Španělska, pro dřevařské obory má škola kontakt ve Finsku, vybraní žáci ze všech oborů jezdí každoročně do partnerské školy v Londýně.
        Všichni hosté pochopitelně popřáli žákům i škole úspěšný školní rok 2015/2016.

        Sylabus fotografií (velikost cca 600 MB) z letošního slavnostního zahájení školního roku 2015/2016 je možné si až do 15. 9. 2015 stáhnout na následujícím odkazu:
http://ulozto.cz/xtHGDadf/zahajeni-skol-rok-15-16-zip

 



Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků