školajarov

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

      Tak jako každoročně i letos se 1. září 2016 sešli ve velkém sále školy noví žáci 1. ročníků učebních a studijních oborů. Přes 480 našich nových „prvňáčků“ i s jejich rodiči a blízkými přivítal nejen ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček, ale i významní hosté, a to prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. a 1. zástupce starosty Městské části Praha 9 Mgr. Tomáš Portlík. Hosté hovořili především o důležitosti učebních oborů a technicky zaměřených studijních oborů. Žáci a jejich rodiče již velmi dobře vědí, že úspěšní absolventi naší školy se v praxi dobře uplatňují, a proto i přes přetrvávající nepříznivý demografický vývoj počet našich žáků neklesá. Podklady pro konečné statistické výkazy se teprve shromažďují, ale již nyní je jasné, že celkový počet žáků naší školy bude opět o něco vyšší než v loňském školním roce.
      Také ředitel školy ve svém projevu hovořil o dobré uplatnitelnosti našich absolventů, a o spolupráci s důležitými sociálními partnery, kterými jsou především firmy se stavebním a zahradnickým zaměřením, Hospodářská komora ČR a jednotlivé řemeslné cechy a společenstva. Zmínil také bohatou možnost žáků školy zúčastnit se během studia zahraničních pracovních stáží – zahradnické obory vyjíždějí do Holandska a Finska, stavební obory do Německa a Španělska, pro dřevařské obory má škola kontakt ve Finsku a vybraní žáci ze všech oborů jezdí každoročně do partnerské školy v Londýně.
      Všichni hosté pochopitelně popřáli žákům i škole úspěšný školní rok 2016/2017.
      Sylabus fotografií (velikost cca 580 MB) z letošního slavnostního zahájení školního roku 2016/2017 je možné si až do 15. 9. 2016 stáhnout ZDE!

 Untitled Document

Kominíci u primátora

Poprask, florbal dívky

Valná hromada
Cechu malířů

Střechy Praha

Lyžařský kurz OU

Workschop VELUX

Zedníci na SUSO 2019

Stavebnice MERKUR

Návštěva
malých kamarádů

Workshop – „TO DÁŠ!“

Abeceda řemeslníka

Soutěž tesařů Jaroměř

 

archiv článků