školajarov

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

      Tak jako každoročně i letos se 1. září 2016 sešli ve velkém sále školy noví žáci 1. ročníků učebních a studijních oborů. Přes 480 našich nových „prvňáčků“ i s jejich rodiči a blízkými přivítal nejen ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček, ale i významní hosté, a to prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. a 1. zástupce starosty Městské části Praha 9 Mgr. Tomáš Portlík. Hosté hovořili především o důležitosti učebních oborů a technicky zaměřených studijních oborů. Žáci a jejich rodiče již velmi dobře vědí, že úspěšní absolventi naší školy se v praxi dobře uplatňují, a proto i přes přetrvávající nepříznivý demografický vývoj počet našich žáků neklesá. Podklady pro konečné statistické výkazy se teprve shromažďují, ale již nyní je jasné, že celkový počet žáků naší školy bude opět o něco vyšší než v loňském školním roce.
      Také ředitel školy ve svém projevu hovořil o dobré uplatnitelnosti našich absolventů, a o spolupráci s důležitými sociálními partnery, kterými jsou především firmy se stavebním a zahradnickým zaměřením, Hospodářská komora ČR a jednotlivé řemeslné cechy a společenstva. Zmínil také bohatou možnost žáků školy zúčastnit se během studia zahraničních pracovních stáží – zahradnické obory vyjíždějí do Holandska a Finska, stavební obory do Německa a Španělska, pro dřevařské obory má škola kontakt ve Finsku a vybraní žáci ze všech oborů jezdí každoročně do partnerské školy v Londýně.
      Všichni hosté pochopitelně popřáli žákům i škole úspěšný školní rok 2016/2017.
      Sylabus fotografií (velikost cca 580 MB) z letošního slavnostního zahájení školního roku 2016/2017 je možné si až do 15. 9. 2016 stáhnout ZDE!

 Untitled Document

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

SOŠ Jarov
vítěz Sportovní ligy
středních škol

Sollertia 2019

Stavaři a zahradníci
se v Evropě neztratí

Vodácký kurz

Dobročinný bazar

Primátor otevřel
náš nový most

 

archiv článků