školajarov

ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA

Dne 16. 5. 2017 byla slavnostně zahájena nová letní sezóna naší školní botanické zahrady Pod Táborem 17, Praha 9. Nově došlo k rozšíření otevírací doby pro veřejnost, a to i na dny mimo školní vyučování. Slavnostního zahájení se zúčastnila Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro školství a evropské fondy, dále Ing. Patrik Nacher, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP a Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství a mládeže MHMP. Zájem veřejnosti potvrdil, že možnost trávit volný čas v krásném prostředí školní botanické zahrady, je a bude vyhledávána a především využívána. V naší školní zahradě také aktuálně probíhala část polytechnického vzdělávání, kdy žáci základních škol poznávají základy jednotlivých řemesel a dovedností. V tomto projektu polytechnického vzdělávání, pod záštitou hl. m. Prahy a městských částí, které navazuje na spolupráci naší školy a vybraných základních škol, jsme pilotní školou. Počasí celé slavnostní akci přálo a dalo tak návštěvníkům možnost obdivovat rozkvetlé exempláře našeho botanického genofondu.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků