školajarov

Exkurze ZEVO Malešice

    Dne 14. 4. 2015 navštívili žáci tříd 1MPS, 1MDS a 1TEZ spalovnu ZEVO Malešice. V úvodním výkladu se žáci dozvěděli, že ZEVO Malešice ročně spálí 310 000 tun odpadu, při čemž vznikají vedlejší produkty jako je elektrická a tepelná energie, pára, železný šrot, popílek a škvára, která se dále používá např. jako podklad pro pozemní komunikace. Dále byli žáci seznámeni s pravidly bezpečnosti a prohlédli si celý provoz. Měli tak možnost seznámit se s tím, kde končí obsah kontejnerů a popelnic, jak se dá dále využít komunální odpad a co se z něho dá získat.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků