školajarov

PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO

Dne 17. 5. a 18. 5. navštívily třídy 1IKK, 2MSB a 3AZ pražskou čtvrť Josefov, kde bývalo Židovské město. V 19. století bylo při asanaci zbouráno a nahrazeno novými ulicemi s kanalizací. Některé židovské památky se přesto zachovaly, nyní jsou pod správou Židovského muzea v Praze.

Nejdříve jsme se podívali do Staronové synagogy , která je jednou z nejstarších synagog ve střední Evropě. Stále se používá k náboženským obřadům. Zde jsme vyslechli zajímavé informace o modlitbách a praktikování bohoslužeb. Poté jsme pokračovali do Maiselovy synagogy , v níž je zobrazena historie českých židů. Funguje zde i interaktivní tabule a na velké obrazovce běží digitalizovaný Langweilův model Prahy, který zobrazuje starou Prahu i se zbouranými částmi židovského města před asanací. Dále jsme si prohlédli Pinkasovu synagogu , která byla přeměněna na Památník Židů, kteří nepřežili holokaust (hebrejsky šoa). Stěny jsou popsány jmény lidí, kteří měli poslední adresu před transportem v Českých zemích. Je jich téměř 80 000. Následovala prohlídka Starého židovského hřbitova. Hřbitov byl založen na přelomu 14. a 15. st. a pohřbívalo se zde do 18. století. Kvůli nedostatku místa se pohřbívalo v několika vrstvách. Z toho důvodu jsou náhrobky oproti našemu „klasickému hřbitovu“ velmi blízko a nahusto. Pohřben je tu i slavný Jehuda Löw, údajný stvořitel Golema. K hřbitovu přiléhá Klausová synagoga . Její expozice je věnována tematice židovských svátků a zvyků. Expozice se týká života každého Žida (narození, obřízka, přechod do dospělosti, smrt). Nejmladší synagogou je Španělská . Své jméno získala díky vnitřní výzdobě v maurském stylu, inspirované slavnou španělskou Alhambrou. Dnes se v ní mimo jiné pořádají koncerty, které nám byly vřele doporučeny. :) Po celou dobu nás doprovázely milé průvodkyně, které ochotně odpovídaly na naše dotazy.

 

 Untitled Document

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

SOŠ Jarov
vítěz Sportovní ligy
středních škol

Sollertia 2019

Stavaři a zahradníci
se v Evropě neztratí

Vodácký kurz

Dobročinný bazar

Primátor otevřel
náš nový most

 

archiv článků