školajarov

PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO

Dne 17. 5. a 18. 5. navštívily třídy 1IKK, 2MSB a 3AZ pražskou čtvrť Josefov, kde bývalo Židovské město. V 19. století bylo při asanaci zbouráno a nahrazeno novými ulicemi s kanalizací. Některé židovské památky se přesto zachovaly, nyní jsou pod správou Židovského muzea v Praze.

Nejdříve jsme se podívali do Staronové synagogy , která je jednou z nejstarších synagog ve střední Evropě. Stále se používá k náboženským obřadům. Zde jsme vyslechli zajímavé informace o modlitbách a praktikování bohoslužeb. Poté jsme pokračovali do Maiselovy synagogy , v níž je zobrazena historie českých židů. Funguje zde i interaktivní tabule a na velké obrazovce běží digitalizovaný Langweilův model Prahy, který zobrazuje starou Prahu i se zbouranými částmi židovského města před asanací. Dále jsme si prohlédli Pinkasovu synagogu , která byla přeměněna na Památník Židů, kteří nepřežili holokaust (hebrejsky šoa). Stěny jsou popsány jmény lidí, kteří měli poslední adresu před transportem v Českých zemích. Je jich téměř 80 000. Následovala prohlídka Starého židovského hřbitova. Hřbitov byl založen na přelomu 14. a 15. st. a pohřbívalo se zde do 18. století. Kvůli nedostatku místa se pohřbívalo v několika vrstvách. Z toho důvodu jsou náhrobky oproti našemu „klasickému hřbitovu“ velmi blízko a nahusto. Pohřben je tu i slavný Jehuda Löw, údajný stvořitel Golema. K hřbitovu přiléhá Klausová synagoga . Její expozice je věnována tematice židovských svátků a zvyků. Expozice se týká života každého Žida (narození, obřízka, přechod do dospělosti, smrt). Nejmladší synagogou je Španělská . Své jméno získala díky vnitřní výzdobě v maurském stylu, inspirované slavnou španělskou Alhambrou. Dnes se v ní mimo jiné pořádají koncerty, které nám byly vřele doporučeny. :) Po celou dobu nás doprovázely milé průvodkyně, které ochotně odpovídaly na naše dotazy.

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků