školajarov

Projektové dny

    V rámci zapojení naší školy do projektu hl. m. Prahy „Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017“ pořádáme projektové dny pro žáky posledních ročníků základních škol.

    V rámci těchto dnů navštíví žáci základních škol naše dílny pro odborný výcvik stavebních oborů, přičemž si pod vedení našich učitelů odborného výcviku a také našich žáků učebních oborů mohou vyzkoušet mnoho praktických činností.

    V úterý 27. 3. 2015 u nás byli se svým učitelem žáci  9. ročníku ze Základní školy Vachkova 941, Praha 10. Velký zájem projevili především o učební obor truhlář - několik žáků základní školy si možná i vybralo své budoucí povolání.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků