22. MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES

       Letos jsme se, u příležitosti 22. maturitního a imatrikulačního plesu sešli v nezvyklý den, v neděli, konkrétně 26. února 2017, tradičně ve Velkém sále paláce Lucerna. Celý program začal krátce po devatenácté hodině vystoupením Taneční školy ASTRA, poté již nastoupili na parket imatrikulanti ze čtyřech maturitních tříd, a to 1.AZ, 1.DST, 1.MSA a 1.MSB. Slib imatrikulantů přednesla slečna Veronika Šleisová (1.AZ) a pan Michal Ferenc (1.MSB). Program pokračoval vystoupení skupiny SOUL UNITED, které zajistila žákyně 4. ročníku oboru Management ve sportu, Linda Veselá, v těsném závěsu jsme zhlédli vystoupení skupiny OPATOW FLAVOURS, které zajistil žák 1. ročníku oboru Management ve sportu, Patrik Fryč. Mezi nejvíce očekáváné momenty celé večera patřil nástup žáků 4. ročníků maturitních tříd (4.DZ, 4.MSP, 4.MST), druhého ročníku nástavby (2.N) a třetího ročníku dálkového nástavbového studia (3.D) v doprovodu svých třídních učitelů. Po proslovu ředitele školy Mgr. Miloslava Janečka, v doprovodu zástupkyně pro teoretické vyučování SOŠ a SOU Ing. Bc. Gabriely Kotrčové, jim předali zástupci maturantů – Klára Linhová (4.MSP) a Martin Hladík (2.N) květiny a přednesli proslov maturantů. Poté následovalo sólo maturantů s členy pedagogického sboru a následně s rodiči. Po půlhodince volného tance byli všichni netrpěliví a čekali na avizovaná vystoupení tříd 4.MST a 4.MSP. Dočkali jsme se i Labutího jezera, v podání sportovců ze třídy 4.MST, které vyvolalo bouřlivý potlesk J , překvapením vystoupení sportovců ze třídy 4.MSP se stal jejich třídní učitel Mgr. Pavel Loukota ve sportovním úboru. Odměnou byl některým z vylosovaných maturantů dárkový voucher do sítě fitness Expreska v délce jednoho týdne až třech měsíců. Celým večerem nás provázel pan Petr Vích, který byl zároveň DJ na diskotéce v závěru večera, hudební doprovod v průběhu celého večera zajistil Orchestr Josefa Hlavsy, Orchestra Prague. Závěrem bychom rádi poděkovali zástupcům přípravného výboru maturitního a imatrikulačního plesu, a to jmenovitě Karolíně Grofové (1.AZ), Adamovi Kubizňákovi a Michalovi Doubkovi (1.DST), Kateřině Šulekové a Vendule Beránkové (1.MSA), Tomášovi Loukotovi a Patrikovi Fryčovi (1.MSB), Patrikovi Mozrovi (4.DZ), Kláře Linhové a Lindě Veselé (4.MSP), Patrikovi Leopoldovi Paganovi a Miroslavovi Divišovi (4.MST), Denise Flanderové a Martinovi Hladíkovi (2.N) za perfektní práci, kterou v několika minulých měsících odvedli. Za přípravu květinových aranžmá patří velký dík Ing. Karle Šindelářové, dále Ing. Ivě Hofmanové a paní Lucii Zellerové. Za zajištění materiálu a pomoc při transportu květinové výzdoby děkujeme pracovišti praxe Zahrada. Největší poděkování pak patří Ing. Zuzaně Švábenské, která měla jako každoročně na starosti koordinaci všech přípravných prací a celkovou organizaci našeho školního plesu.        Za poskytnuté fotografie děkujeme firmě Fotoreal, která zajistila fotografování žáků na našem maturitním plese.